Ziqian Zhao

Ziqian Zhao

MS

China Agricultural University

Education
  • MS, 2021 - 2023

    China Agricultural University

  • BSc, 2017 - 2021

    Hunan Agricultural University